Leefbaarheid in een kerkdorp als Mechelen, midden in de krimpregio die Zuid-Limburg in de laatste jaren geworden, kan nogal eens onder druk komen te staan.

Teruglopende ledenaantallen zijn een probleem waarin veel verenigingen zich zullen herkennen. Laten we over het vinden van vrijwilligers en bekwame bestuurders maar helemaal zwijgen.

Het wegvallen of verwateren van vaak eeuwenoude tradities en gebruiken brengt zelfs onze eigen identiteit in gevaar.

Ook het steeds verder wegzakkende voorzieningenniveau, minder middenstand en minder detailhandel zorgen er voor dat we meer en meer tijd buiten ons dorp doorbrengen.

Leggen we daar bovenop nog eens de individualisering die al jaren een maatschappelijke trend is, het banenaanbod dat gevarieerder en uitgebreider is buiten de regio, dan zal het snel duidelijk zijn dat de Stichting Dorpsbinding Mechelen geen overbodige luxe is.

Reeds sinds enkele jaren heeft de stichting de jaarlijkse zomerkermis nieuw leven ingeblazen. Samen met de lokale ondernemers wordt nu een jarenlange traditie in ere gehouden.

Met Dorpsbijeenkomsten probeert Dorpsbinding Mechelen de betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten. Samen met de gemeente Gulpen-Wittem zal zij de uitkomsten van deze en toekomstige bijeenkomsten opvolgen en monitoren.

Zoals het logo al laat zien, dragen de inwoners, leden van verschillende verenigingen en organisaties gezamenlijk onze gemeenschap; Mechelen. De stichting Dorpsbinding Mechelen heeft zich tot doel gesteld de leefbaarheid van Mechelen te behouden, herstellen en te bevorderen.

Dit kan alleen als er voldoende draagvlak is. Dat draagvlak zijn de inwoners van Mechelen.

Kortom,:
Houd de web-  en facebookpagina van Dorpsbinding Mechelen in de gaten en sluit je aan bij de Dorpsbijeenkomsten of andere evenementen.
Meer doen? Meld je aan voor een van de werkgroepen!

Samen kunnen we er voor zorgen dat het goed wonen, leven en recreƫren blijft in een Mechelen dat klaar is voor de toekomst.